Mały słownik pojęć finansowych

Istnieje szereg pojęć, które powinien znać nie tylko bystry przedsiębiorca, ale też każdy obywatel, chcący żyć w swym państwie świadomie i z podstawową wiedzą dotyczącą popularnych instrumentów finansowych oraz pojęć.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej. Instytucja, której celem jest zbieranie informacji, dotyczących udzielanych przez banki kredytów oraz pożyczek. Informacje do BIK-u docierają poprzez raporty wysyłane przez banki (częstotliwość składania raportów to jeden miesiąc). W raportach znajdują się informacje dotyczące nie tylko kredytów i pożyczek, ale także zaległości ze spłatą ze strony klientów banku. Dzięki temu pozostałe banki mogą dowiedzieć się o swoich potencjalnych pożyczko i kredytobiorcach, czy aby na pewno są wypłacalni i czy nie mieli w przeszłości problemów finansowych.

Fundusz inwestycyjny – forma zarządzania majątkiem. Inwestorzy wprowadzają swój majątek do funduszu, którym zarządzają specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia. Rolą fachowców w tym przypadku jest pomnażanie pieniędzy inwestorów poprzez opłacalne inwestycje. Fundusz ma założony poziom ryzyka, a także może być otwarty lub zamknięty.

Hipoteka – zabezpieczenie wierzytelności podczas udzielania kredytu hipotecznego. Bank w ten sposób posiada prawo do nieruchomości, na którą wzięty został przez kredytobiorcę kredyt hipoteczny. Jest to prawo ustanowione poprzez odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Warunek wpisu do księgi jest obowiązkowy, jeśli kredytobiorca chce otrzymać od banku kredyt na nieruchomość.

Kredyt gotówkowy – rodzaj kredytu konsumpcyjnego w postaci pożyczki pieniężnej, udzielonej bezpośrednio na konto kredytobiorcy. Kredyt taki może też być wypłacony właśnie w formie gotówki w danym oddziale banku. Oprocentowanie kredytu wynosi minimalnie kilkanaście procent – w skład oprocentowania wchodzą prowizje i opłaty ustanowione przez bank.

Kredyt odnawialny – kredyt podobny do debetu na koncie w banku, jednak większy od niego. Jest to limit na koncie bankowym, który może wynosić kilka (do 10) razy więcej niż pensja właściciela konta. Kredyt odnawialny pozwala klientowi na korzystanie z większej ilości gotówki w przeciwieństwie do zwykłego debetu. Umowa na kredyt odnawialny z reguły przedłuża się samoczynnie.

Lokata – rodzaj konta bankowego, który służy do składowania pieniędzy przez długi okres czasu. Poprzez przechowywanie pieniędzy na lokacie klient może otrzymać większe odsetki niż w przypadku tradycyjnego konta bankowego. Im dłuższy okres przechowywania pieniędzy i im wyższa wpłacona kwota, tym wyższe odsetki. Najczęściej pieniądze znajdujące się na lokacie są zablokowane przed wypłaceniem na ściśle określony w umowie czas.

Mały słownik pojęć finansowych
Oceń ten post

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *