Czym się różni leasing finansowy od leasingu operacyjnego ?

Wybierając opcję leasingu na samochód, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktycznych różnic pomiędzy dwoma podstawowymi rodzajami: leasingiem operacyjnym i finansowym. Wiele umów na samochody w firmach, zarówno dostawcze jak i osobowe, zawierana jest tylko z racji niższych kosztów na początku obowiązywania umowy. Obecnie prawie wszystkie umowy dotyczą leasingu operacyjnego, właśnie z powodu kosztów.

 

Leasing finansowy jako jedyne przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, zalicza odpisy amortyzacyjne – określane przez dodatkowe przepisy dotyczące podatków. W tym przypadku okres umowy związany jest ściśle z czasem amortyzacji określonego środka albo innych wartości, niekoniecznie materialnych. Leasing finansowy spełnia określone prawnie zasady: umowa podpisana jest na czas określony, suma opłat (po pomniejszeniu o podatek) wynosi tyle, co wartość przedmiotu leasingowanego (co najmniej), a także – w umowie musi być zapisane, że odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez osobę z leasingu korzystającą. W leasingu finansowym jedynymi kosztami mogą być jedynie właśnie odpisy amortyzacyjne, a także odsetki, uzyskiwane przez leasingobiorcę podczas spłaty rat przez korzystającego.

 

W leasingu operacyjnym główny przedmiot, który poddany jest umowie, musi wchodzić w skład majątku leasingodawcy. W tym przypadku to w gestii leasingodawcy leży amortyzacja środka trwałego. Koszty uzyskania przychodów uwzględniają opłaty, takie jak opłata wstępna przy zawarciu umowy, a potem już konkretne raty leasingowe. Te opłaty ponoszone są przez korzystającego z leasingu i płacone są leasingodawcy. Przy płatnościach dodatkowo naliczany jest podatek – VAT. Po zakończeniu całej umowy leasingowej, korzystający może wykupić samochód (lub inny przedmiot trwały, poddany leasingowi). Z ustawy podatkowej wynika także, że opłaty w umowie leasingowej muszą wynosić przynajmniej tyle ,co wartość początkowa środków leasingowanych, a sama umowa musi być zawarta na czas określony, wynoszący przynajmniej 40% czasu amortyzacji.

Leasing finansowy oraz operacyjny różnią się także opodatkowaniem VAT. W przypadku leasingu operacyjnego VAT przypisywany jest od razu w przypadku spłaty rat leasingowych, zaś przy leasingu finansowym korzystający z leasingu musi opłacić cały podatek VAT z góry. Wiąże się to z faktem, że leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, zaś finansowy – jako towar, a właściwie dostawa towaru. W praktyce leasing operacyjny wybierany jest znacznie częściej ze względu na niższe koszty początkowe.

 

Czym się różni leasing finansowy od leasingu operacyjnego ?
Oceń ten post

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *