Co musisz wiedzieć o dotacjach unijnych dla rolników ?

Rolnicy to jedna z grup społecznych, która liczyć może na ciekawe programy unijne i dotacje – wystarczy przeczytać unijne rozporządzenia i złożyć wnioski tam, gdzie zostało to zapisane. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale mogą starać się o jednorazową dotację w wysokości 50 tysięcy złotych z racji młodego wieku. Pomoc finansowa Unii Europejskiej możliwa jest jednak dopiero po spełnieniu określonych warunków.

 

Przy dotacji unijnej, pozwalającej młodym osobom na lepszy start, należy pamiętać o warunkach, jakie stawia przed rolnikami unia:

  • osoba ubiegająca się o kredyt nie może mieć więcej niż 40 lat
  • młody rolnik powinien posiadać wykształcenie rolnicze oraz stosowne doświadczenie pracy w tym zawodzie
  • nie może prowadzić swojej działalności rolniczej (może jednak nabyć nieruchomość rolną w drodze spadku albo w drodze darowizny)
  • gospodarstwo rolne musi spełniać wymogi tyczące się higieny, chowania zwierząt czy też zasad ochrony środowiska naturalnego
  • 70% całej dotacji przeznaczone musi być na realizację biznesplanu rolniczego
  • gospodarstwo rolnika, który stara się o dotację, musi funkcjonować już przez przynajmniej 5 lat.
  • osoba, która stara się o dofinansowanie, powinna być 3 lat być ubezpieczona w KRUS-ie

 

50 tysięcy zł dla młodych rolników to nie jedyne dofinansowanie unijne. Rolnicy spotkać mogą się także z ofertą interesujących szkoleń, pozwalających im doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Wszelkiego rodzaju warsztaty, kursy oraz wyjazdy do innych miast możliwe są do przeprowadzenia dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo rolnicy mogą skorzystać ze wsparcia ze środków unijnych, przeznaczonych na usługi doradcze. Doradztwo obejmuje takie dziedziny jak zwiększenie bezpieczeństwa pracy rolnej, ochrona środowiska, wsparcie dla restrukturyzacji oraz rozwój innowacyjny gospodarstw rolnych. Aby skorzystać z usług doradczych odpowiedniej firmy, rolnik powinien przede wszystkim posiadać aktywne gospodarstwo rolne, w poprzednim roku powinien podczas realizacji usługi uzyskiwać wszelkie płatności bezpośrednio.

Realne dotacje dla rolników objęte są wieloma dodatkowymi warunkami. Tak jak w przypadku kredytów ukierunkowanych na konkretny cel, dotacja zakłada, że pieniądze, na przykład na zakup maszyn rolniczych lub traktora, rolnik wykorzysta właśnie w danym kierunku. Niedopuszczalne jest często dowolne dysponowanie uzyskanymi środkami – bank lub inna instytucja może dokonywać kontroli i weryfikować prawdziwy cel wydatku rolnika, a tutaj łatwo o większe kłopoty.

Co musisz wiedzieć o dotacjach unijnych dla rolników ?
Oceń ten post

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *